Cheat Touch Prodigy And TouchVN 29 Juni 2016Bahasa Indonesial
Cheat Touch  Prodigy And TouchVN
Cheat By : OkeHacker And PVTocuh
Cheat Ini Telah Di Perbarui Dengan D3D Mode
Video Akan Saya Share Nanti Happy Cheat ^_^
Misal Nya Tidak Work Kamu Main 1 Ronde Abis Tu Logut Login Lagi CHEAT Nya ^_^


Bahasa Veitnam

Chức năng: Insert để hiện Menu chức năng - sử dụng các phím mũi tên để điều khiển
[#] Cập nhật chức năng 
- Auto Start Game 
- Auto Miss [ Chỉ hoạt động chế độ Skip Beat - Bubble - 4K . Riêng chế độ thường sẻ hoạt động Cool ] 
- Fix Lỗi Giao Diện Menu , Fix Lag Step , Chạy mượt mọi Win
====Video Hướng Dẫn Sử Dụng====


HACK HOẠT ĐỘNG MỌI WIN
OUT GAME 1 Lần Trước Khi Hack

Grup OkeHacker : [Disini]
DOWNLOAD
click to begin
1.2MB .zipPost a Comment